Xoş Gəlmişsiniz!

Günəş” şirkəti 2000-ci ilin may ayında yaradılmışdı. 2007-ci ildə şirkətimiz beynəlxalq “İSO 9001:2000” sertifikatını almışdı, 2009-cu ildə isə biz təhlükəsizlik texnikası (İSO:14001) və ətraf mühitin qorunması (İSO: 18001) sertifikatlarını əldə etmişik.

400x400_ee421323c5f5b3d3774f32fe917648bb

İmkanlarımız

Qaz texniki və tibbi oksigen – QOST 5583-78 Maye texniki və tibbi oksigen – QOST 6331-78 Qaz və maye azot – QOST 9293-74 Standartlarına uyğun olan azot və oksigenin istesalı üçün iki istesal xətti mövcuddur.

400x400_2c1adb19b8d585fff445a58ee9fe98d1

Keyfiyyət

Ballon, pallet və monoblok parkımız vaxtaşırı attestasiya keçir və istismar sertifikatına malikdir.

400x400_5f55cf80afafb9a0f84df73ab5eebfeb

İmkanlarımız

“Günəş” şirkəti Azot və Oksigenı hava ayırma üsulu ilə istesal zavoduna malikdir. Qaz halında texniki və tibbi oksigen – QOST 5583-78 Maye halında texniki və tibbi oksigen – QOST 6331-78 Qaz vı maye halında azot – QOST 9293-74 Standartlarına uyğun olan azot və oksigenin istesalı üçün iki istesal xətti mövcuddur. Saatda 1000 kq qədər azot və oksigen istesal edilir. Zavodun dəmir yolu xətti vardır, bu da dəmir yolu sisternlərin birbaşa zavoda çatdırılmasını təmin edir. Şirkət 8Г513 növlü 10 ədəd altı ton həcmində tutumu olan dəmir yolu krioqen sisternlərinə malikdir. Həmçinin “Qaz-3309”, “Qaz-33021”, ЦТК-8/0,25М krioqenli sisternli “Kamaz-5320”, ЦТК-8/0,25М krioqenli sisternli “Kraz-250”; АГУ2М-1 qazifikasiya qurqusuna malik “Zil-431410” və АГУ2М-1 qazifikasiya qurqusuna malik “Hyundai HD65” markalı təhlükəli yük daşıma icazəsi olan maşınlar mövcuddur. Üç min ədəd işçi təzyiqi yüz əllidən üc yüz əlli atmosferədək qırx və əlli litrlik ballonlar üçün böyük park mövcuddur, həmçinin əlli ədəd on iki, on altı və iyirmi ballon tutumunda palletlər, işçi təzyiqi yüz əllidən üc yüz əlli atmosferədək on iki, on altı, qırx səkkiz və altmış dörd ballon tutan “offshore” və “onshore” monobloklar vardır. Ballon, pallet və monoblok parkımız vaxtaşırı attestasiya keçir və istismar sertifikatına malikdir.

400x400_0b21f9ca418a3d008427b92f95a81e39

Haqqımızda

Sizin sənayə qazı təchizatçınız

400x400_3114ab431eb30bd59e0eb004151a71af

İmkanlarımız

Yüksək keyfiyyətli sənayə qazları
400x400_c64f253eaad09f91b1b3490c7de60591

Sertifikatlarımız

Standarlaşma və normativlərimiz

Haqqımızda

“Günəş” şirkəti 2000-ci ilin may ayında yaradılmışdı. O zamandan bu günə qədər şirkət uzun və çətin inkişaf yolu keçmişdi. Bu vaxt ərzində həm uğur, həm də məyusluq olmuşdu. Bütün çətinliklərə baxmayaraq biz qarşıda qoyulan məqsədə çatmışdıq, daima irəli gedirik və gələcəyə nikbinliklə baxırıq. Qarşımızda yeni məqsədlərimiz var və biz əminik ki, səriştəli və bacarıqlı heyyətimizin köməkliyi ilə onlara da nail olacağıq. Bizim bunun üçün maddi, mənəvi və texniki imkanlarımız da mövcuddur. 2007-ci ildə şirkətimiz beynəlxalq “İSO 9001:2000” sertifikatını almışdı, 2009-cu ildə isə biz təhlükəsizlik texnikası (İSO:14001) və ətraf mühitin qorunması (İSO: 18001) sertifikatlarını əldə etmişik. On il ərzində biz bir çox xarici şirkətlə işləyib, onlarla işləmək təcrübəsini qazanıb və onlardan müsbət rəylər almışıq. Xarici şirkətlərlə birgə Azərbaycanda həyəta keçirilən böyük proektlərdə yer almışıq. Şirkət geniş texniki imkanlara malikdir, məsələn sənaye qazlarının istesalı. Şirkət krioqen qabları və qaz qurğuları olan xüsusiləşdirilmiş böyük parka malikdir. Bu da həmin qablarda qazı çatdırma və ya qabların kirayə verməsinə imkan yaradır. “Günəş” şirkəti krioqen vaqonlara malikdir, bu isə qazların respublikanın xaricinə çatdırılmasını mümkün edir. Bütün sadalananları nəzərə alaraq qeyd etmək istərdik ki, bizim şirkət Azərbaycanda sənaye qazların istesalı və çatdırılması sahəsində ən nüfuzlu şirkətlərdən biridir. Sizinlə əməkdaşlıq etməni səbirsizliklə gözləyirik!

Xəbərlər

640x400_a574edbde661f12ed4e24b269d848572

ARDNŞ-nin nümayəndəliyi “Rumıniya Neft və Qaz 2013” konfransında iştirak etmişdir

Noyabrın 19-20-də Rumıniyanın paytaxtı Buxarest şəhərində Rumıniya Enerji Mərkəzi, Böyük Britanyanın Ticarət və İnvestisiya Fondu, Dünya Enerji Şurasının təşkilatçılığı və Chevron, Schlumberger, Weatherford şirkətlərinin maliyyə dəstəyi ilə “Rumıniya Neft və Qaz 2013” konfransı keçirilmişdir.

640x400_a2e5b8be3ebf72ff70a3eaf56f3fac96

“Günəşli” yatağında neft hasilatının artırılması üçün tədbirlər planı həyata keçirilir

Neft sənayesinin infrastruktur imkanları ildən-ilə genişləndirilir, dənizdə və quruda yeni-yeni sosial və istehsal təyinatlı obyektlər inşa olunur.

640x400_125b9830bd34a6fff6f8af3e85d360dc

Qaz Anbarlarının İstismarı İdarəsində geokimyəvi tədqiqat işləri ilə bağlı təqdimat keçirilmişdir..

ARDNŞ-nin “Azneft” İB-nin Qaz Anbarlarının İstismarı İdarəsində (QAİİ) Rusiyanın “Kompleks geokimyəvi tədqiqatlar” ASC-nin mütəxəssisləri tərəfindən “Qaradağ qaz anbarı ərazisində karbohidrogenlərin yerüstü geokimyəvi planalması” mövzusunda aparılmış tədqiqat işlərinin nəticələri dinlənilmişdir.

 • 640x400_a574edbde661f12ed4e24b269d848572

  ARDNŞ-nin nümayəndəliyi “Rumıniya Neft və Qaz 2013” konfransında iştirak etmişdir

 • 640x400_a2e5b8be3ebf72ff70a3eaf56f3fac96

  “Günəşli” yatağında neft hasilatının artırılması üçün tədbirlər planı həyata keçirilir

 • 640x400_125b9830bd34a6fff6f8af3e85d360dc

  Qaz Anbarlarının İstismarı İdarəsində geokimyəvi tədqiqat işləri ilə bağlı təqdimat keçirilmişdir..

Məhsullar

Məhsullarımızla tanış olun!

400x400_7a01bdb2b692bb51f99c5442e6bc2f83

Arqon

Arqon qazı

400x400_c525268ee8acb6a258f7d8ec2b004937

Asetilen

Asetilen qazı

400x400_fa682c26b98ffea2c745a704dac28cad

Azot

Azot qazı

400x400_86c47a36163f1ba5d58544547c1b507f

Karbon

Karbon

400x400_9e396bd93edbfd4d92aab05473245631

Qida qazları

Qida qazları

400x400_7e26475e3a962f1040b53ad286abfcaa

Helium

Helium

400x400_49c6a62f7680bd2eef3349cca0aff09b

Oksigen

Oksigen

400x400_526a6af80a409217e318612cf4d70a07

Dəmir yolu Sisterni

Dəmir yolu üzərində sistern

Müştərilər

 • 360x180_af418a70462193345f3b7d30f2bf1e9f
 • 360x180_c141d427399c5dfeb86c5439cb1f209c
 • 360x180_68d0ce9f9ff8c243bfa356c8a232dc48
 • 360x180_12261fe6fac94a61e8992a55964bef3e
 • 360x180_c76be345df20f2c14646b77f9a4c479f
 • 360x180_be0c30518e4b527637686a3c5db893e0
 • 360x180_bc8845fd35e604f207257b65184a803b
 • 360x180_7ff2e0e4b00b9cf66b794cf383add26d
 • 360x180_6ab23ee4a0804de44eaa630a9f1037e4
 • 360x180_3fd549b5b32fc1be33a8be4249ad69a0
 • 360x180_ddab504b66644eb3d35d5a771d5e37f0
 • 360x180_ee40c2a4f2e1f070742b8883fe25efd3
 • 360x180_bb54e67fa65a9ce467424964579915ff
 • 360x180_5695d14fc57538d37008f9bb389a37d7
 • 360x180_e3502f66ddb819d4de171289f019d301
 • 360x180_19a29f00b71cba81dbbca5473355cdda
 • 360x180_030e1d56b41da64b0992f8c01a9b5112

Sertifikatlar

 • 243x346_8a8545b512dfff3876267b218da0c302

  "Uyqunluq sertifikatı" Oksiqen qazı (maye)

 • 243x346_a2ac0f85b54e9bb5b2c7b25fc0b17a53

  "Uyqunluq sertifikatı" Azot qazı

 • 243x346_2675ace03ef32d8f0e02eb9c68e3be6d

  Referans PSL

 • 243x346_db77603e896651ce6cef8c828a97b9ac

  Referans Bos-Shelf LLC

 • 243x346_b4e22062700d5753e14c5215c5c228c7

  Referans Azfen BM

 • 243x346_53e12be94d13a11289cb3a069e8bca2b

  EN ISO 9001

 • 243x346_0b4b87a33089760ecd3bc31685974026

  EN ISO 14001

 • 243x346_43a9abb62451cbe65095de77689c40dc

  OHSAS 18001

 • 243x346_b60b819dee13ecc9b378bc1fa2e511b2

  Lisenziya #2

 • 243x346_6dc64674f25caf7e6e551f680c60fce1

  AZERMS

 • 243x346_cf1a2e56bb58644d5866b04ec87c4df7

  "Uyqunluq sertifikatı" Oksiqen qazı (qaz)

Əlaqə

Əlaqə Məlumatları

Loading map...

Əlaqə forması

Adınızı yazın
email ünvan
Messajınızı yazın

Azərbaycan, Bakı, 1034
Sabuncu, Anaşkin küç., 2573/2574-cü məhəllə 


Tel: +994 (12) 5508115
Fax: +994 (12) 4502071


Baş Direktor:
+994 (50) 3157104
+994 (55) 3157104


Satış ş.:
+994 (77) 4777008 

E-mail: info@gunesh.az
Site: http://www.gunesh.az

Biz sosial şəbəkələrdə